Fatma Özçalışkan’a ait site ve uygulamalarda kullanıcılarına daha iyi ve daha hızlı hizmet verebilmek için çerez “cookie” kullanılmaktadır. Fatma Özçalışkan’a ait site ve uygulamalarda kullanılan çerezler, site ve uygulamaların kullanımını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Danışanlar, Fatma Özçalışkan Çerez Politikasını onaylamakla Fatma Özçalışkan’ın kullanacağı çerezlere izin verdiğini ve kullanıcıların cihazına yerleştirilmesini kabul ve beyan ederler.

Çerez Politikası, Fatma Özçalışkan’ın sahip olduğu site ve uygulamalarda çerez türlerinin kullanış amaçları ile çerezlerin yönetilmesi ve temizlenmesi konusunda ziyaretçilere ya da kullanıcılara bilgi vermektedir. Danışanlar veya ziyaretçiler işbu politika aracılığıyla çerezlerin yönetilmesi hususunda bilgi sahibi olabilirler.

 

Çerez Nedir?

Çerez, ziyaret etmiş olduğunuz web sitesi veya internet uygulaması tarafından kullanılan tarayıcı vasıtasıyla ziyaretçilerin cihazına yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesinin cihazınızda bilgi saklamasına ve bu bilgileri sonraki ziyaretlerinizde kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Günümüzde internet teknolojilerinin önemli bir parçası haline gelen çerezlerin temel işlevleri çevrimiçi ziyaretçinin tercihlerinin hatırlanması ve cihazın tanınması olup neredeyse her internet sitesi tarafından kullanılmaktadırlar. Çerezler sayesinde bir web sitesi, daha verimli çalışmasının yanı sıra kullanıcılara daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için ihtiyaçlar doğrultusunda kişiselleştirilmiş sayfalar gösterilebilmektedir. Çerezler, internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermekte olup, cihazınızda depolanmış dosyalardan herhangi bir bilgi toplamamaktadır.

 

Çerezleri Kim, Nasıl Toplar?

Çerezler, ziyaretiniz sırasında cihazınızda bulunan tarayıcı ile Fatma Özçalışkan sunucuları arasında kurulan iletişim vasıtasıyla gönderilmektedir. Veriler, Kullanıcıların tarayıcılara eriştiği cihaz üzerinden toplanır. Kullanıcılardan veya ziyaretçilerden toplanan veriler cihazlara özel olup kullanıcı isterse söz konusu verileri silebilir veya bilgileri erişime kapatılabilir.

 

Çerez Türleri ve Kullanım Amaçları

Çerezler ait oldukları alan adlarına veya sürelerine göre ayrılmaktadır. Ait oldukları alan adına (domain) göre çerezler birinci taraf ve üçüncü taraf çerezleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Birinci Taraf Çerezleri: Web sitesi tarafından oluşturulan ve sadece Fatma Özçalışkan tarafından okunabilen çerezlerdir

Üçüncü Taraf Çerezleri: Her bir üçüncü taraf alan adının kendilerine münhasır olarak kullandıkları çerezlerdir. Sürelerine göre çerezler, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Oturum Çerezleri: Sitenin kullanımı sırasında geçerli olan çerezlerdir. Kullanıcının veya ziyaretçinin internet tarayıcısını kapatmasıyla beraber bu çerezlerin etkinliği de bitmektedir.

Kalıcı Çerezler: Kullanıcının siteyi ziyaret etmesiyle kaydedilen ve kullanıcı veya ziyaretçi tarafından silininceye veya süresi doluncaya kadar kullanılan çerezlerdir. Birden fazla oturumda kullanıcının hatırlanması için gerekli olan çerez türüdür. Kullanım amaçları bakımından Fatma Özçalışkan’ın uygulama ve sitesinde, zorunlu çerezler, işlevsellik çerezleri, performans çerezleri ve hedefleme-reklam çerezleri olmak üzere dört tür çerez kullanılmaktadır.

Zorunlu Çerezler: Web sitesinin doğru ve düzgün bir şekilde çalışması için elzem olan çerezlerdir. Kullanılan ve sunulan hizmetlerden faydalanılması için bu çerezler gereklidir. Bu çerezler, güvenlik ve doğrulama amaçlarıyla kullanılmakta olup herhangi bir pazarlama amacı taşımamaktadır.

İşlevsellik Çerezleri: Fatma Özçalışkan’ın web sitesinde sunmuş olduğu hizmetlerin kullanımını kolaylaştırmak ve Kullanıcılar için özelleştirmek amacıyla kullanılan çerezlere denir. İşlevsellik çerezlerini kullanmasına izin vermemek, kullanıcıların kendilerine özel bir özelliği kullanamamasına neden olabilir ve kullanıcı tercihlerinin hatırlanmasını engeller.

Performans Çerezleri: Web sitesinin geliştirilmesine, performansının arttırılması ve performansın ölçülmesine yardımcı olan çerezlere denir. Bu türe dahil olan çerezler, sitenin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve sitenin verdiği hatalar hususunda denetimde bulunmaktadırlar. Kullanıcı davranışları hakkında da bilgi veren bu tür çerezler, site ziyaretçilerinin davranışları ve site kullanımları hakkında bilgi toplamaya da yarar.

Reklam ve Hedefleme Çerezleri: Bu tür çerezler, Fatma Özçalışkan’a ait web sitesinde veya web sitesi haricindeki işbirliği halindeki mecralarda kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik reklam ile tanıtım yapmak, kişiselleştirilmiş reklam göstermek ve gösterilen reklam kampanyalarının etkililiğini ölçmek için kullanılır. Bu tür çerezler birinci veya üçüncü taraf çerezler olup kullanıcıların web sitesindeki tıklama ve ziyaret geçmişi takibini yapmakta olup farklı alan adları arasında bu kayıtların eşlenmesini mümkün kılmaktadır.

Çerezlerin Yönetimi

Kullanıcılar tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini düzenleyebilmektedir. En çok kullanılan tarayıcılar bakımından kullanıcıların kullanılabilecekleri linkler aşağıdadır.

Masaüstü Cihazlar

Masaüstü cihazınıza kaydedilmiş olan çerezleri temizleyebilmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Ancak; çerezleri engellediğinizde bazı web siteleri ve özellikler düzgün çalışmayabilir.

“Google Chrome -> Ayarlar -> Gelişmiş -> Gizlilik ve Güvenlik -> Site Ayarları -> Çerezler ve Site Verileri -> Sitelerin çerez verilerini kaydetmelerine ve okumalarına izin ver” seçeneği ile yönetebilir ve temizleyebilirsiniz.

“Internet Explorer > Ayarlar > İnternet Seçenekleri > Gizlilik > Gelişmiş Ayarlar” menüsünden yönetebilir ve temizleyebilirsiniz.

”Mozilla Firefox >Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Çerezleri Temizle” menüsünden yönetebilir ve temizleyebilirsiniz.

Mobil Cihazlar

Mobil cihazınıza kaydedilmiş olan çerezleri temizleyebilmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Ancak; çerezleri engellediğinizde bazı web siteleri ve özellikler düzgün çalışmayabilir.

Apple Cihazlarda;

“Ayarlar > Safari > Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Sil” adımları ile tarama geçmişinizi ve çerezleri temizleyebilirsiniz.

Çerezleri silip geçmişinizi tutmak için “Ayarlar > Safari > İleri Düzey > Web Sitesi Verileri > Tüm Web Sitesi Verilerini Sil” adımlarını izleyebilirsiniz.

“Ayarlar > Safari > Tüm Çerezleri Engelle” adımları ile çerezleri engelleyebilirsiniz.

Android Cihazlarda;

“Chrome uygulaması > Ayarlar > Gizlilik > Tarama verilerini temizle > Çerezler, medya lisansları ve site verileri > Verileri Temizle” seçeneği ile çerezlerinizi temizleyebilirsiniz.

“Chrome Uygulaması > Ayarlar > Site Ayarları > Çerezler” seçeneği ile çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

 

KVKK ve Çerez Politikası

Kullanmış olduğumuz çerezler, işbu Çerez Politikası kapsamında kullanılmakta olup, kapsam dışı kullanılmamaktadır. Çerezler vasıtasıyla edindiğimiz kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında saklanmakta, işlenmekte ve güvenliği sağlanmaktadır. Çerez Politikası çerçevesinde gerçekleştirilecek işlemler Kişisel Verileri Koruma mevzuatına uyumludur. Daha detaylı bilgi edinmek için sitemizde bulunan Aydınlatma Metnini okuyabilirsiniz.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında veri sahibi olarak kullanıcıların hakları aşağıda listelenmiştir:

v. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

v. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

v. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

v. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

v. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

v. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

v. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

v. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Kullanıcı kişisel verileri ile ilgili başvuruda bulunmak için başvurularını Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 13. maddesi ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in başvuru usulünü düzenleyen 5. Maddesine uygun şekilde iletmesi gerekmektedir.

Fatma Özçalışkan, ilgili mevzuata uygun olarak yapılan başvurularda, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 13. Maddesine uygun olarak ilgili başvuru, niteliğine göre en geç 30 gün içinde sonuçlandıracaktır. Kullanıcının şartlara ve mevzuata uygun olarak yaptığı başvuru, kabul edilecek veya reddedilecek olup, cevap gerekçeli bir biçimde yazılı veya elektronik ortamda başvuru sahibine iletilecektir. Talep edilen işlemin ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır.